WEDSTRIJDREGLEMENT PARENCOMPETITIE

 

 

 

 

 

1.

ALGEMEEN

1.1

Elke competitieronde bestaat uit zes zittingen. Er zijn vijf of zes ronden per jaar.

1.2

Per zitting wordt de score per paar door de wedstrijdleiding vastgesteld.

1.3

De behaalde scores over zes zittingen worden gemiddeld, dit gemiddelde bepaalt de eindstand in die competitieronde.

1.4

Aan het eind van elke competitieronde promoveert 20% van de B-groep en degradeert 20 % van de A-groep.

Bij aanvang van elke competitieronde maakt de wedstrijdleiding bekend hoeveel paren dit betreft.

1.5

Nieuw aangemelde paren starten een competitieronde in de laagste groep behoudens in gevallen waarbij door het bestuur en de wedstrijdleiding anders wordt geoordeeld.

1.6

Wanneer n of meerdere paren uit de A- of B-groep worden opgesplitst, worden de volgende regels toegepast:

 

a)

En der spelers van een paar verlaat de vereniging en de overgebleven speler gaat met een ander spelen. Dit paar wordt een groep lager ingedeeld.

 

b)

Een paar besluit om niet samen verder te spelen en beiden gaan met een ander lid spelen. Beide paren worden een groep lager ingedeeld.

 

 

 

2.

VERZUIMREGELS/SCORE.

2.1

Het verzuim van een zitting dient vooraf telefonisch of per email voor 17.00 uur gemeld te worden bij de daarvoor benoemde persoon.

2.2

Bij de eerste keer ontbreken in een competitieronde krijgt het betreffende paar voor die zitting een score van 50%.

2.3

Bij de tweede keer ontbreken in een competitieronde krijgt het paar een score van 45%.

2.4

Bij de derde keer ontbreken in een competitieronde krijgt het paar een score van 40%.

2.5

Bij een afwezigheid van meer dan de helft van de zittingen in n competitieronde vindt degradatie plaats.

2.6

Ontbreken van een paar zonder voorafgaande melding ( zie ook 2.1) heeft tot gevolg dat voor dit paar de laagste score wordt genoteerd in de groep waarin het paar had moeten spelen voor de betreffende zitting.

2.7

Bij afwezigheid van een paar van een volledige competitieronde volgt degradatie.

2.8

Het clubkampioenschap wordt behaald door het paar dat in het competitie jaar tenminste 70% van de zittingen samen en onafgebroken in de A-groep heeft gespeeld en de hoogste gemiddelde score samen met eigen partner heeft behaald.

 

 

 

3

INVALLERSREGELING.

 

De regeling en scores voor het spelen met een invaller zijn als volgt:

3.1

Twee leden vormen een gelegenheidspaar. Hun score zal zijn de behaalde score met een minimum van 50%. Bij een volgende keer spelen met een invaller is het de behaalde score met een minimum van 45%, daaropvolgend 40%, 35% en 30%.

3.2

In principe speelt een ieder in zijn/haar groep. Een paar samengesteld uit spelers van verschillende groepen speelt in de groep van de hoogst geplaatste speler, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.

3.3

Als een paar, ter voorkoming van een zittafel, op aanwijzing van de wedstrijdleider speelt in een hogere groep dan de eigen groep, wordt de behaalde score genoteerd met dien verstande dat het paar of de speler tenminste 50% krijgt.

3.4

Een speler die invalt in een hogere groep krijgt minimaal de garantiescore (zie punt 3.3) tenzij een hogere uitslag wordt behaald.

3.5

Indien er binnen de club geen invaller beschikbaar is, is het toegestaan een invaller van buiten de club mee te nemen, echter uitsluitend nadat de secretaris daarvoor toestemming heeft gegeven. De score van dit combipaar is in dit geval gebonden aan een minimumscore van 47% en een maximumscore van 53%.

 

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur en de wedstrijdleiding.

 

 

 

4

HET VERLOOP VAN EEN ZITTING.

4.1

Noord is verantwoordelijk voor het invullen van de juiste scores en let op tempo en speeltijd. Oost is verantwoordelijk voor het controleren van de juiste invulling van de score.

4.2

Noord/Zuid zijn verantwoordelijk voor het opruimen.

4.3

Elk lid wordt geacht de spelregels te kennen en zich daar aan te houden.

 

 

 

 

Ouddorp, 8 februari 2016